Duygu ALPTEKIN

Liderlik Nedir?


Liderlik, kendiniz, takımınız ve organizasyonunuz için pozitif değişimi tetikleyebilmek, bunun için gerekli sorumluluğu alarak bilinçli seçenekler yaratabilmektir.

Liderlik, içsel bir yolculukla başlar, alışkanlıkları sürdürmeyi değil, bilinçli seçenekler oluşturmanızı, niyet belirleyerek niyetinizin sizi yolunuzda tutmasını sağlayabilmektir.

Liderlik, dışsal bir yolculuk olarak da ilişkilerde bıraktığınız etki ile hayata geçer. Liderlik, biz kendimizi niyetimize göre değerlendirirken, başkalarının bizi davranışlarımıza göre değerlendirdiğinin bilinci ile niyet ve davranışlarımızı uyumlu hale getirmeyi içerir.

Liderlik, konuşmaktan çok dinleyebilmek, ilgili kişilerin ne anladıklarını fark ederek iletişimi uyarlayabilme becerisidir.

Liderlik, teknik olarak her tür bilgiye sahip olmak değil, doğru ve yetkin bir ekip kurarak onların en etkili şekilde çalışabilecekleri ortam yaratabilmektir.

Liderlik, kendi vizyonunu empoze etmek değil kendi liderlik inancını ilham aracı olarak görüp ekip ile ortak vizyon geliştirebilmektir.

Liderlik, içsel dürtüleri ile ortamın ihtiyaçlarını beraber değerlendirerek hareket edebilmektir.

Liderlik, öğrenen kafa yapısı gerektirir. Yargılayıcı olmak yerine çözüme odaklanabilmek için doğru soruları sormak yaratıcılık ve seçenekleri kullanabilme becerisidir.

Liderlik, olayların ya da durumların sonucu ile etkisinin uyumlu olmasını sağlayabilmektir.

Liderlik, değerler çeşitliliğini takdir etmektir.

Liderlik, etkin iletişim becerilerine sahip olmak, geleceği sözlerle resmedebilmektir.