Duygu ALPTEKIN

Kullanılan Envanterler


Şirket içi 360 ve kişilik envanterleri olmadığı durumlarda, programın başlangıcında yöneticilere 3 tane değerlendirme envanterinin uygulanarak liderlik koçluğu hedeflerini beslemesi önerilmektedir.

Workplace Big Five Personality Traits Assessment:

Bilinen en güvenilen, sektör tarafından kabul edilmiş, 5 Faktör Kişilik Modelini kullanan ve iş yeri ortamı için hazırlanmış kişisel tercihler ve kişilik envanteridir. Özellikle, verimlilik, farkındalık ve iş sonuçlarını etkileyen bir değerlendirme olarak tanımlanır.

CCL Benchmarks 360 Assessment:

Üst, alt ve yandaş yönetim ekibi ile kişinin kendi değerlendirmesinden oluşan 360 derece liderlik etkisi envanteri, dünyaca ünlü liderlik gelişim şirketi Center for Creative Leadership tarafından geliştirilmiş eş düzey yöneticilerin sonuçlarının da kale alınarak karşılaştırmalı sunulan bir envanterdir. Yöneticiye etkisi ve etkinliği ile ilgili ayna tutarak niyeti ile davranışlarının uyumlanması için farkındalık fırsatları sunar.

Firo-B Business Leadership:

Yöneticinin kişisel ihtiyaçlarının çevresindekilerle ilişkilerinde nasıl bir etki yarattığını anlamasını sağlar. İlişkilerini yönetmek konusunda farkındalık, kendi ve başkalarının davranışlarını anlayarak bilinçli ve çözümcü yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olur.

Bu testlerin uygulanması ve raporları ortalama bir ay gibi bir süre içinde tamamlanır ve rapordaki sonuçlar ışığında 3 saatlik bir geribildirim koçluk seansı önerilir. Bu seansta envanter sonuçlarının ne anlama geldiği, kişinin ilişki, iletişim ve liderlik konusunda tercihleri, diğer kişiler üzerinde bıraktığı etki ve kişisel liderlik vizyonu çerçevesinde gelişimi için hangi konu ve becerilere odaklanması gerektiği tespit edilmiş olup, devamında başlayacak liderlik ve yönetici koçluğu çalışması için gerekli yol haritası çizilmiş olacaktır.