Duygu ALPTEKIN

Başarılı Liderin 3 Sırrı: Takım Kurmak,Takım Üyesi Olmak,Takıma Liderlik Yapmak


İş hayatında yüksek performans göstermek ve başarılı olmak, en az istediğiniz işi yapabilmek ve işten keyif almak kadar önemli. İnsanın öz saygısının ve öz-gerçekleştirmesinin gelişmesi, seçtiği alanlarda başarılı olması ve bu başarının başkaları tarafından takdir edilmesi ile mümkün oluyor. Ancak çoğu yöneticinin odak noktası sadece başarı iken, lider olan yöneticinin farkı, bu başarıya nasıl ulaştığını da önemsiyor olması. Tek başına “tırnaklarımla kazıyarak” sözüne oldukça önem ve anlam yüklüyor olabilir miyiz? İşleri ya da zorlukları başkaları ile beraber gerçekleştirmek aslında kendi değerimizi azaltan bir şey mi? Liderin daha büyük bir topluluk için ortak amaç doğrultusunda yön vermesinin, yarattığı etki ile birleştiği noktada takım olmanın öneminin altını çizmek istiyorum.

Lider, önce takımıyla var olan, diğer bir deyişle tek başına gerçekleştirebileceğinden fazlasını takımı ile gerçekleştireceğinin farkında bir kişi olmak durumunda bugün. Özellikle de bilginin hızla ulaşılabildiği, rekabetin yoğun olduğu ve ekmeğin aslanın ağzında değil de midesinde olduğu bir iş hayatı içerisinde...

Dünyada son 25 yılın en etkili terapistlerinden seçilen Dr.John Gottman’ın 40 yıllık evlilik ve ilişki üzerine bilimsel çalışmalarından, “ilişkide olumluluk değerlerinin arttırılması ve olumsuzluk değerlerinin azaltılması” prensibinden esinlenerek oluşturulan takım olma prensipleri bu durumda lidere ışık tutacak özelliklere sahip. Dünyada 200’ün üzerinde iyi işleyen takımın incelenmesi ile ortaya konan takım olma prensiplerini iki ana eksende inceleyebiliriz. Bunlardan biri Verimlilik diğeri de Olumluluk. Verimlilik tahmin edebileceğiniz gibi işin gerçekleşmesi için gereken temel ihtiyaçlardan oluşuyor, alt yapı ve işleyiş çatısı olarak da düşünülebilinir; hedef ve stratejilerin olması, takım liderliği, karar alabilmek, aynı hizaya gelebilmek (uyum), kaynakların olması, pro-aktiflik (yeni fikirlere açıklık, yenilikçilik) ve sorumluluk alabilme yetkinliği bu eksenin özellikleri. Diğer bir eksen olan Olumluluk kavramının alt başlıkları ise saygı, güven, iyimserlik, yapıcı etkileşim, iletişim, arkadaşlık ve değerler çeşitliliği olarak belirlenmiş.

Günümüzde şirket ve departmanlarda özellikle verimlilik alanındaki bilinç ve pratik uygulama yüksek iken, aslında hayatımızın her alanında yaşadığımız insani değerlerimizi kapsayan olumluluk değerleri tahminimizin çok altında bir oranda gerçekleşiyor. Yine tahmin edebileceğiniz gibi başarılı takımları öne çıkaran şey bu olumluluk değerleri ve değerlerin ne kadar yüksek olduğu. Yapılan araştırmalara göre olumluluk değerlerini arttırabilen takımların iş sonuçlarında %10 ile %30 arasında pozitif değişimler ve iş sonuçlarına etkileri gözlemleniyor.


Bugüne kadar takım olma eğitimlerini düşündüğümüzde işlerimizi başarıyla gerçekleştirmede aslında ne kadar önemli olduklarını tam anlamıyla takdir etmemiş olabiliriz, şu bir gerçek ki sadece takım olma aktivitelerinin ötesinde ilişkiyi iyimserlik, iletişim ve yeniliğe açıklık konusunda ileriye taşımanın en az yakın ilişkiler kadar önem taşıdığını görmek ve takımı yüreklendirebilmek liderin üzerine alabileceği temel sorumluluklardan olabilir.